تفلون پلاستیک اندود ارنج / لوله سه راهی Manufacturer, custom تفلون پلاستیک اندود ارنج / لوله سه راهی - rister-cn.com
内页Banner
ﺕﻻﻮﺼﺤﻣ
ptfe lined tee,ptfe lined elbow

تفلون پلاستیک اندود ارنج / لوله سه راهی

- مواد پوشش: PTFE / PFA / PVDF / PPH / PE / PO / تفلون / FEP / لاستیک

-مدل اتصال: فلنج

استاندارد فلنج:GB/DIN/ANSI B16.5/JIS 10K

- درجه فشار: PN16/PN10

- جزئیات با توجه به نیاز مشتری سفارشی می شود

ویژگی

  • مواد پوشش: PTFE / PFA / PVDF / PPH / PE / PO / تفلون / FEP / لاستیک
  • مدل اتصال: فلنج
  • استاندارد فلنج: GB/DIN/ANSI B16.5/JIS 10K
  • درجه فشار: PN16/PN10
  • جزئیات با توجه به نیاز مشتری سفارشی می شود

برای جزئیات بیشتر یا نقل قول، لطفا با ما تماس بگیرید و اطلاعات تماس خود را بگذارید.

ﺪﯾﺭﺍﺬﮕﺑ ﻡﺎﯿﭘ
.ﺩﺍﺩ ﻢﯿﻫﺍﻮﺧ ﺦﺳﺎﭘ ﺎﻤﺷ ﻪﺑ ﺖﻗﻭ ﻉﺮﺳﺍ ﺭﺩ ﺎﻣ ،ﺪﯾﺭﺍﺬﮕﺑ ﻡﺎﯿﭘ ﺎﺠﻨﯾﺍ ﺭﺩ ًﺎﻔﻄﻟ ،ﺪﯿﻧﺍﺪﺑ ﯼﺮﺘ
ﻂﺒﺗﺮﻣ ﺕﻻﻮﺼﺤﻣ
Coated pipe Coated pipe
ﺮﺘﺸﯿﺑ
تفلون پلاستیک اندود لوله / لوله اتصالات
- مواد پوشش: PTFE / PFA / PVDF / PPH / PE-مدل اتصال: فلنجاستاندارد فلنج:GB/DIN/ANSI B16.5/JIS 10K- درجه فشار: PN16/PN10-طول را می توان با توجه به درخواست مشتری سفارشی کرد
ptfe lined tee,ptfe lined elbow ptfe lined tee,ptfe lined elbow
ﺮﺘﺸﯿﺑ
تفلون پلاستیک اندود ارنج / لوله سه راهی
- مواد پوشش: PTFE / PFA / PVDF / PPH / PE / PO / تفلون / FEP / لاستیک-مدل اتصال: فلنجاستاندارد فلنج:GB/DIN/ANSI B16.5/JIS 10K- درجه فشار: PN16/PN10- جزئیات با توجه به نیاز مشتری سفارشی می شود
chemical tank storage chemical tank storage
ﺮﺘﺸﯿﺑ
RT- مخزن ذخیره سازی شیمیایی
-انباشت و ذخیره سازی-کنترل ولتاژ در سیستم پنوماتیک هنگامی که نرخ جریان تغییر می کند-نگهداری فشار- اطمینان از عملکرد پایدار سیستم پنوماتیک- می تواند سبک را با توجه به نیازهای نصب در محل مشتری سفارشی کند

ﺪﯾﺭﺍﺬﮕﺑ ﻡﺎﯿﭘ

ﺪﯾﺭﺍﺬﮕﺑ ﻡﺎﯿﭘ
.ﺩﺍﺩ ﻢﯿﻫﺍﻮﺧ ﺦﺳﺎﭘ ﺎﻤﺷ ﻪﺑ ﺖﻗﻭ ﻉﺮﺳﺍ ﺭﺩ ﺎﻣ ،ﺪﯾﺭﺍﺬﮕﺑ ﻡﺎﯿﭘ ﺎﺠﻨﯾﺍ ﺭﺩ ًﺎﻔﻄﻟ ،ﺪﯿﻧﺍﺪﺑ ﯼﺮﺘ

ﯽﻠﺻﺍ ﻪﺤﻔﺻ

ﺕﻻﻮﺼﺤﻣ

Skype

WhatsApp