اقدامات احتیاطی ویژه برای پمپ خود پرایمینگ | rister-cn.com
内页Banner
ﮒﻼﺑﻭ
اقدامات احتیاطی ویژه برای پمپ خود پرایمینگ Jul 14, 2023

اقدامات احتیاطی ویژه برای پمپ خود پرایمینگ

Self-priming acid pump

نصب و راه اندازی:

1. پمپ پس از حمل و نقل طولانی به محل استفاده می رسد. قبل از نصب باید بررسی شود که آیا قطعات کل دستگاه سالم هستند و بست ها باید بسته شوند.

2. در حین نصب باید تا حد امکان تلفات هیدرولیکی خط لوله مکش کاهش یابد، زانویی کمتر از 90 درجه نصب نشود و بیش از 2 زانویی روی خط لوله ورودی نصب شود و ورودی پمپ باید مجهز باشد. فیلتری برای جلوگیری از ناخالصی های زیاد ورود به پمپ و از عملکرد طبیعی پمپ اطمینان حاصل کنید. در حین نصب، طول لوله ورودی را تا حد امکان کاهش دهید (این کار باعث کاهش هوا در خط ورودی و در نتیجه کاهش زمان خود پرایمینگ و افزایش راندمان کار می شود).

3. پیچ های اتصال لوله ورودی باید به طور یکنواخت سفت شوند، مهر و موم باید محکم باشد، نباید نشتی هوا وجود داشته باشد، و تا حد امکان باید از واشرهای فلنج نرم (مانند فلوئوروبر) استفاده شود، در غیر این صورت عملکرد خود پرایمینگ پمپ به طور جدی تحت تاثیر قرار خواهد گرفت.

ملاحظات عملکرد و استفاده:

1. بررسی کنید که آیا جهت کار موتور با پمپ مطابقت دارد و آن را برعکس نکنید!

2. برای شروع کار پمپ باید با مایع پر شود و هیچ کارکرد بیکار اکیداً ممنوع نیست. اگر پمپ نتواند در عرض 5 تا 7 دقیقه در ارتفاع خود پرایمینگ تعیین شده مایع تولید کند، باید فوراً متوقف شود تا علت آن بررسی شود (عمدتا بررسی کنید که آیا لوله ورودی نشتی دارد یا نه، تا از مایع کار در پمپ جلوگیری شود. گرم شدن و آسیب رساندن به پمپ

3. اولین عملیات واحد نیاز به تزریق مایع به بدنه پمپ دارد و سپس هر بار می توان پمپ را مستقیماً راه اندازی کرد. عموماً نیازی به تزریق مایع نیست، اما به مدت طولانی یا پس از توقف در آب بند نشتی دارد و از بین رفتن مایع در پمپ وجود دارد. قبل از راه اندازی دوم، باید مایع موجود در پمپ را بررسی کنید و قبل از راه اندازی آن را پر کنید.

4. هنگامی که در زمستان برای مدت طولانی استفاده نمی شود، مایع در پمپ باید تخلیه شود تا یخ نزند و به درستی کار نکند.

 

ﺪﯾﺭﺍﺬﮕﺑ ﻡﺎﯿﭘ

ﺪﯾﺭﺍﺬﮕﺑ ﻡﺎﯿﭘ
.ﺩﺍﺩ ﻢﯿﻫﺍﻮﺧ ﺦﺳﺎﭘ ﺎﻤﺷ ﻪﺑ ﺖﻗﻭ ﻉﺮﺳﺍ ﺭﺩ ﺎﻣ ،ﺪﯾﺭﺍﺬﮕﺑ ﻡﺎﯿﭘ ﺎﺠﻨﯾﺍ ﺭﺩ ًﺎﻔﻄﻟ ،ﺪﯿﻧﺍﺪﺑ ﯼﺮﺘ

ﯽﻠﺻﺍ ﻪﺤﻔﺻ

ﺕﻻﻮﺼﺤﻣ

Skype

WhatsApp