علت لرزش پمپ مقاوم در برابر اسید | rister-cn.com
内页Banner
ﮒﻼﺑﻭ
علت لرزش پمپ مقاوم در برابر اسید May 29, 2023

علت لرزش پمپ مقاوم در برابر اسید

Centrifugal acid pump

پمپ اسید قلیایی برای حمل و نقل طولانی مدت انواع محیط های خورنده مانند اسید قوی، قلیایی، نمک و اکسیدان قوی با هر غلظتی مناسب است. به دلیل مقاومت در برابر خوردگی، مقاومت در برابر سایش، مقاومت در برابر دمای بالا، عدم اکسیداسیون و غیره به طور گسترده ای مورد استفاده قرار گرفته است. با این حال، بسیاری از مردم متوجه می شوند که اغلب در فرآیند استفاده، لرزش شدیدی را تجربه می کنند. به طور کلی، لرزش خفیف پمپ مقاوم در برابر اسید و قلیایی طبیعی است، اما فراتر از یک محدوده مشخص نشان می دهد که پمپ گریز از مرکز به درستی کار نمی کند. برای شروع تعمیر و نگهداری باید فوراً آب را متوقف و حذف کنیم.

دلیل لرزش پمپ مقاوم در برابر اسید و قلیایی:

1. انحراف در تمرکز پروانه پمپ مقاوم در برابر اسید و قلیایی وجود دارد. جابجایی پروانه یا ناتوانی پروانه در انجام حرکت گریز از مرکز پایدار به دلیل عیوب غیر متمرکز، باعث چرخش هر دو طرف و ایجاد طنین سر پمپ می شود.

2. محور پمپ مقاوم در برابر اسید و قلیایی خم شده است. موارد زیادی از خم شدن محور پمپ به دلیل عملکرد نامناسب وجود دارد که در این میان خم شدن محور پمپ نیز یکی از دلایل افزایش لرزش پمپ است.

3. نصب و راه اندازی پمپ مقاوم در برابر اسید و قلیایی شل است کارکرد طولانی مدت پمپ مقاوم در برابر اسید قلیایی منجر به شل شدن و جابجایی قطعات ثابت مانند پیچ های فونداسیون و شل شدن و لرزش معمول در سرعت بالا می شود.

4. رزونانس ناشی از ارتعاش لوله پمپ مقاوم در برابر اسید و قلیایی است. نصب لوله ناپایدار است و لرزش پمپ ممکن است در اثر شل شدن لوله در فرآیند حمل و نقل مایع ایجاد شود.

5. کوپلینگ کالیبره یا آسیب دیده نیست. هنگام نصب پمپ مقاوم در برابر اسید و قلیایی، لازم است از صدک سنج برای کالیبره کردن سطح مایع بین پمپ و پایه و همچنین هم مرکز بودن با موتور استفاده شود. اگر انحراف خیلی زیاد باشد، ممکن است اتصال بین موتور و هد پمپ صاف نباشد، که همچنین باعث لرزش کل گروه پمپ می شود.

ﺪﯾﺭﺍﺬﮕﺑ ﻡﺎﯿﭘ

ﺪﯾﺭﺍﺬﮕﺑ ﻡﺎﯿﭘ
.ﺩﺍﺩ ﻢﯿﻫﺍﻮﺧ ﺦﺳﺎﭘ ﺎﻤﺷ ﻪﺑ ﺖﻗﻭ ﻉﺮﺳﺍ ﺭﺩ ﺎﻣ ،ﺪﯾﺭﺍﺬﮕﺑ ﻡﺎﯿﭘ ﺎﺠﻨﯾﺍ ﺭﺩ ًﺎﻔﻄﻟ ،ﺪﯿﻧﺍﺪﺑ ﯼﺮﺘ

ﯽﻠﺻﺍ ﻪﺤﻔﺻ

ﺕﻻﻮﺼﺤﻣ

Skype

WhatsApp