توسعه اتوماسیون از پمپ جدایی ناپذیر است | rister-cn.com
内页Banner
ﮒﻼﺑﻭ
توسعه اتوماسیون از پمپ جدایی ناپذیر است Aug 25, 2023

توسعه اتوماسیون از پمپ جدایی ناپذیر است

Centrifugal pump

با کمبود روزافزون منابع تجدیدناپذیر مانند نفت، زغال سنگ و گاز طبیعی، صرفه جویی و استفاده از انرژی یک روند مقاومت ناپذیر است. به منظور انطباق با روند، نمی توان از تمرکز بر تحقیق و توسعه صرفه جویی در انرژی و ایجاد یک جامعه حفاظتی اجتناب کرد. به عنوان مثال، در زندگی روزمره، در حالی که تهویه مطبوع مرکزی محیطی راحت را برای افراد فراهم می کند، مصرف برق را نمی توان نادیده گرفت، که همچنین باعث می شود مردم متوجه نحوه استفاده بهتر از انرژی شوند. در این زمان، عملکرد برتر پمپ آب منعکس می شود. آب خنک کننده و آب سرد از طریق نقش به اثر سرد شدن و انجماد دست می یابند پمپ های آب.

1. از آنجایی که بیشتر مواد اولیه، محصولات نیمه تمام و محصولات نهایی سیال در فرآیند تولید مواد شیمیایی و نفتی هستند، پمپ بهتر می تواند مایع را انتقال دهد و جریان فشار واکنش شیمیایی را در فرآیند تشکیل محصولات نیمه تمام و تمام شده فراهم کند. محصولات مواد اولیه

2. زهکشی و آبیاری در تولیدات کشاورزی از استفاده از پمپ جدایی ناپذیر است. با رواج تولید اتوماسیون کشاورزی مدرن، تقاضای پمپ آب در تولیدات کشاورزی به شدت افزایش یافته است و پمپ کشاورزی بیش از نیمی از کل خروجی پمپ را تشکیل می دهد.

3. پمپ ها نیز از تجهیزات ضروری در تولید صنایع معدنی و متالورژی هستند. مهم نیست که زهکشی معدن باشد یا در فرآیند فرآوری مواد معدنی، ذوب و نورد، لازم است از پمپ آب برای تمیز کردن استفاده شود.

4. نیروگاه های هسته ای برای راه اندازی به پمپ های اصلی هسته ای، پمپ های مرحله دوم و پمپ های مرحله سوم نیاز دارند و نیروگاه های حرارتی به تعداد زیادی پمپ آب تغذیه، پمپ های گردشی، پمپ های میعانات و پمپ های شستشوی خاکستر نیاز دارند.

5. پمپ شیمیایی همچنین یک بخش ضروری در ساخت و ساز دفاع ملی است. تنظیم فلپ های هواپیما، تیغه های سکان و آسانسورها، کارکرد کشتی های جنگی و برجک های تانک و ارتقای زیردریایی ها همگی از کاربرد پمپ ها جدا نیستند.

امروزه با توسعه مدرنیزاسیون اجتماعی، محبوبیت پمپ گریز از مرکز به تمام جنبه های زندگی نفوذ کرده است. مانند پمپ های ریستر کارشناسان خاطرنشان کردند، پمپ مانند یک قلب قدرتمند است که نیازهای روزانه مدرن سازی را تا حد زیادی تسهیل می کند.

ﺪﯾﺭﺍﺬﮕﺑ ﻡﺎﯿﭘ

ﺪﯾﺭﺍﺬﮕﺑ ﻡﺎﯿﭘ
.ﺩﺍﺩ ﻢﯿﻫﺍﻮﺧ ﺦﺳﺎﭘ ﺎﻤﺷ ﻪﺑ ﺖﻗﻭ ﻉﺮﺳﺍ ﺭﺩ ﺎﻣ ،ﺪﯾﺭﺍﺬﮕﺑ ﻡﺎﯿﭘ ﺎﺠﻨﯾﺍ ﺭﺩ ًﺎﻔﻄﻟ ،ﺪﯿﻧﺍﺪﺑ ﯼﺮﺘ

ﯽﻠﺻﺍ ﻪﺤﻔﺻ

ﺕﻻﻮﺼﺤﻣ

Skype

WhatsApp