مقاومت اسیدی و قلیایی پمپ مغناطیسی | rister-cn.com
内页Banner
ﮒﻼﺑﻭ
مقاومت اسیدی و قلیایی پمپ مغناطیسی Sep 14, 2023

مقاومت اسیدی و قلیایی پمپ مغناطیسی

Magnetic pumps

پمپ مغناطیسی CQB نوع خاصی از پمپ آب است که با استفاده از انتقال کوپلینگ مغناطیسی مشخص می شود که باعث جداسازی کامل قسمت های داخلی و خارجی پمپ بدون استفاده از آب بندی مکانیکی می شود و در نتیجه از نشتی بدنه پمپ جلوگیری می کند. این باعث می شود که پمپ مغناطیسی به طور گسترده در بسیاری از کاربردهای خاص مورد استفاده قرار گیرد، به ویژه در صنایعی که مقاومت اسیدی و قلیایی پمپ به شدت مورد نیاز است.

مقاومت اسیدی و قلیایی پمپ مغناطیسی یکی از عوامل کلیدی برای کاربرد گسترده آن در صنایع شیمیایی، صنایع پتروشیمی و سایر زمینه ها می باشد. در این صنایع، محیط مایع اغلب حاوی انواع مواد خورنده مانند اسید، قلیایی، نمک و غیره است که الزامات بالایی را برای مواد و عملکرد آب بندی پمپ ایجاد می کند. پمپهای سنتی معمولاً از مهر و موم مکانیکی برای اطمینان از سفتی بدنه پمپ استفاده میکنند، اما این نوع دستگاه آببندی به راحتی خورده میشود و در نتیجه مشکلات نشتی ایجاد میکند و بر عملکرد ایمن تجهیزات تأثیر میگذارد.

با این حال، پمپ مغناطیسی با طراحی و اصل کار منحصر به فرد خود، با موفقیت نقطه درد پمپ سنتی را در خورندگی محیط مایع حل کرده است. اول از همه، ویژگی اصلی پمپ مغناطیسی استفاده از انتقال کوپلینگ مغناطیسی است که موتور را به طور کامل از بدنه پمپ جدا می کند و عملکرد نشتی صفر را متوجه می شود. قسمت آب بندی مایع معمولاً از لاستیک فلوئور یا پلی تترا فلوئورواتیلن با مقاومت در برابر خوردگی قوی ساخته می شود که می تواند به طور موثری از فرسایش پمپ مایع اسید-باز جلوگیری کند و عملکرد پایدار پمپ را حفظ کند. ثانیاً، پمپ های مغناطیسی معمولاً از مواد مقاوم در برابر خوردگی بالا مانند فولاد ضد زنگ و سرامیک ساخته می شوند تا از عملکرد پایدار طولانی مدت آنها در محیط های مایع خورنده اطمینان حاصل شود. علاوه بر این، پمپ مغناطیسی با بهینه سازی طراحی ساختاری پمپ، زمان ماندن محیط مایع در پمپ را کاهش می دهد و درجه خوردگی مایع به پمپ را کاهش می دهد و در نتیجه مقاومت به خوردگی پمپ را بیشتر بهبود می بخشد.

به دلیل مقاومت عالی در برابر خوردگی، پمپ محرک مغناطیسی به طور گسترده ای در صنایع شیمیایی و پتروشیمی استفاده می شود. در این صنایع، خورندگی مایعات اغلب منجر به خرابی و نشتی پمپ های آب بندی شده مکانیکی سنتی می شود که خطرات ایمنی را برای عملکرد و محیط کار تجهیزات به همراه دارد. استفاده از پمپ مغناطیسی نه تنها می تواند از نشتی جلوگیری کند، ایمنی و پایداری تجهیزات را بهبود بخشد، بلکه باعث افزایش طول عمر پمپ و کاهش هزینه های نگهداری تجهیزات می شود.

ﺪﯾﺭﺍﺬﮕﺑ ﻡﺎﯿﭘ

ﺪﯾﺭﺍﺬﮕﺑ ﻡﺎﯿﭘ
.ﺩﺍﺩ ﻢﯿﻫﺍﻮﺧ ﺦﺳﺎﭘ ﺎﻤﺷ ﻪﺑ ﺖﻗﻭ ﻉﺮﺳﺍ ﺭﺩ ﺎﻣ ،ﺪﯾﺭﺍﺬﮕﺑ ﻡﺎﯿﭘ ﺎﺠﻨﯾﺍ ﺭﺩ ًﺎﻔﻄﻟ ،ﺪﯿﻧﺍﺪﺑ ﯼﺮﺘ

ﯽﻠﺻﺍ ﻪﺤﻔﺻ

ﺕﻻﻮﺼﺤﻣ

Skype

WhatsApp