محدوده کاربرد پمپ شیمیایی | rister-cn.com
内页Banner
ﮒﻼﺑﻭ
محدوده کاربرد پمپ شیمیایی Aug 07, 2023

محدوده کاربردی از پمپ شیمیایی:

Chemical pump

پمپ شیمیایی اصل خروج از مرکز را اتخاذ می کند که عمدتاً در فرآیند استخراج مایعات خورنده استفاده می شود.

1. پمپ شیمیایی برای صنایع شیمیایی، نفت، متالورژی، نیروگاه، مواد غذایی، دارویی و سایر صنایع مناسب است، این صنایع دارای ویژگی هستند، یعنی مایع حمل شده بسیار خورنده است.

2. پمپ شیمیایی را می توان در صنعت تامین آب استفاده کرد، مانند گرمایش، تهویه مطبوع، سرمایش و سیستم گردش خون، اینها صنایع عمرانی هستند، می توانند در آبیاری باغ، پروژه صرفه جویی در آب باران و غیره استفاده شوند.

3. پمپ شیمیایی را می توان برای پمپاژ آب شفاف و مایعات خورنده استفاده کرد. اگر مایعات مضر و خورنده نیاز به حمل و نقل داشته باشند، فولاد ضد زنگ برای عملکرد ایمنی بهتر توصیه می شود.

4. عملکرد آب بندی پمپ شیمیایی بسیار خوب است و عملکرد آن پایدار و قابل اعتماد است که می تواند به طور موثر از نشت جلوگیری کند، آلودگی را کاهش دهد و محیط زیست را بهبود بخشد، بنابراین به طور گسترده ای در صنایع شیمیایی، نفت، مواد غذایی و سایر صنایع استفاده شده است.

ﺪﯾﺭﺍﺬﮕﺑ ﻡﺎﯿﭘ

ﺪﯾﺭﺍﺬﮕﺑ ﻡﺎﯿﭘ
.ﺩﺍﺩ ﻢﯿﻫﺍﻮﺧ ﺦﺳﺎﭘ ﺎﻤﺷ ﻪﺑ ﺖﻗﻭ ﻉﺮﺳﺍ ﺭﺩ ﺎﻣ ،ﺪﯾﺭﺍﺬﮕﺑ ﻡﺎﯿﭘ ﺎﺠﻨﯾﺍ ﺭﺩ ًﺎﻔﻄﻟ ،ﺪﯿﻧﺍﺪﺑ ﯼﺮﺘ

ﯽﻠﺻﺍ ﻪﺤﻔﺻ

ﺕﻻﻮﺼﺤﻣ

Skype

WhatsApp