نحوه نگهداری از محفظه پمپ پمپ گریز از مرکز | rister-cn.com
内页Banner
ﮒﻼﺑﻭ
نحوه نگهداری از محفظه پمپ پمپ گریز از مرکز Apr 30, 2023

نحوه نگهداری از محفظه پمپ پمپ سانتریفیوژ

Application of centrifugal pump

پوسته پمپ یک محفظه تبدیل انرژی است که فشار مایع را تحمل می کند و همزمان تحت تأثیر دمای مایع قرار می گیرد و اغلب در اثر فشار مکانیکی یا تنش حرارتی ترک ایجاد می شود، بنابراین پوسته پمپ باید بازرسی شود. به طور منظم. روش های بازرسی و تعمیر به شرح زیر است.


1. بازرسی ترک:

یک روش ساده برای ضربه زدن به پوسته با چکش دستی، اگر صدای قطعی به گوش می رسد یعنی شکسته است، باید با دقت به دنبال محل ترک باشیم. در صورت لزوم می توان با ذره بین یا روش تشخیص عیب رنگی آن را بررسی کرد و محل و طول ترک را مشخص کرد.


2.روش تعمیر کرک از پوشش پمپ های گریز از مرکز.


الف- اگر ترک در قسمتی باشد که فشار یا آب بند وجود نداشته باشد، برای جلوگیری از انبساط ترک، می توان یک سوراخ گرد به قطر 3 میلی متر در ابتدا و انتهای ترک ایجاد کرد تا ترک موضعی از بین برود. تمرکز استرس


ب- اگر ترک در قطعه تحت فشار باشد روش تعمیر به شرح زیر است.
قبل از جوشکاری، یک سوراخ کوچک در هر انتهای ترک دریل کنید، سپس شیار را در امتداد ترک بیل کنید و پیچu200cها را روی شیار نصب کنید تا از جدا شدن مواد مجاور در حین انقباض خنکu200cکننده جلوگیری کنید.


قطر پیچ نصب شده باید برابر با 40 درصد ضخامت جوش باشد و نباید بیش از 13 میلی متر باشد. فاصله بین پیچ ها باید 2-4 برابر قطر باشد و عمق سوراخ کاری باید 2-4 برابر قطر باشد (اما سوراخ نشده باشد). نخ را با یک شیر آب بپوشانید، پیچ را پیچ کنید، ابتدا یک لایه روی سطح قرار دهید و سپس به تدریج به طور یکنواخت ضخیم شوید. پس از هر لایه جوشکاری، سرباره و ناخالصی های جوشکاری باید قبل از جوش دادن مجدد لایه زیرین حذف شوند. برای از بین بردن تنش داخلی فلز جوش، به استثنای لایه اول و لایه بعدی، پس از جوشکاری باید به آرامی با چکش دستی روی هر لایه ضربه زد تا از ترک خوردن جوش جلوگیری شود.

ﺪﯾﺭﺍﺬﮕﺑ ﻡﺎﯿﭘ

ﺪﯾﺭﺍﺬﮕﺑ ﻡﺎﯿﭘ
.ﺩﺍﺩ ﻢﯿﻫﺍﻮﺧ ﺦﺳﺎﭘ ﺎﻤﺷ ﻪﺑ ﺖﻗﻭ ﻉﺮﺳﺍ ﺭﺩ ﺎﻣ ،ﺪﯾﺭﺍﺬﮕﺑ ﻡﺎﯿﭘ ﺎﺠﻨﯾﺍ ﺭﺩ ًﺎﻔﻄﻟ ،ﺪﯿﻧﺍﺪﺑ ﯼﺮﺘ

ﯽﻠﺻﺍ ﻪﺤﻔﺻ

ﺕﻻﻮﺼﺤﻣ

Skype

WhatsApp