مزایا و معایب پمپ مغناطیسی چیست؟ | rister-cn.com
内页Banner
ﮒﻼﺑﻭ
مزایا و معایب پمپ مغناطیسی چیست؟ Apr 26, 2023

چه مزایا و معایبی دارد پمپ مغناطیسی

Magnetic pumps

مزایای:


1. زیرا شفت انتقال نیازی به نفوذ به پوسته پمپ ندارد، بلکه از میدان مغناطیسی برای انتقال گشتاور از طریق شکاف هوا و دیواره نازک آستین جداکننده استفاده میu200cکند تا روتور داخلی را به چرخش سوق دهد، بنابراین کانال نشتی شفت را به طور اساسی حذف میu200cکند. مهر و موم و تحقق کامل مهر و موم.


2. هنگام انتقال نیرو، حفاظت اضافه بار وجود دارد.


3. به جز الزامات بالای مواد مغناطیسی و طراحی مدار مغناطیسی، الزامات فنی سایر قطعات زیاد نیست.


4. تعمیر و نگهداری و تعمیرات اساسی پمپ مغناطیسی کوچک است.


معایب:


1. راندمان پمپ مغناطیسی بالاتر از پمپ سانتریفیوژ معمولی است.


2. الزامات بالاتری برای مواد و ساخت آستین عایق وجود دارد تا از نشت یک طرفه جلوگیری شود، مانند انتخاب نامناسب مواد یا کیفیت ساخت ضعیف، آستین عایق نمی تواند اصطکاک فولاد مغناطیسی داخلی و خارجی را تحمل کند، اما پس از شکستن، رسانه انتقال بیرون خواهد ریخت.


3. با توجه به محدودیت انتقال مغناطیسی مواد، پمپ های مغناطیسی معمولاً فقط برای انتقال محیط های زیر 100 درجه سانتیگراد و 1.6 مگا پاسکال در چین استفاده می شوند. (دمای پمپ روغن رسانای گرما ساخته شده توسط Lanzhou Highland pump Co., Ltd می تواند به 450 درجه سانتیگراد برسد).


4. از آنجا که مقاومت در برابر سایش مواد آستین عایق به طور کلی ضعیف است، پمپ های مغناطیسی به طور کلی برای انتقال محیط بدون ذرات جامد استفاده می شود.


5. نیاز به تراز بالای کوپلینگ منجر به آسیب دیدن یاتاقان در ورودی و ساییدگی آستین ایزوله در برابر نشتی یک طرفه می شود.

ﺪﯾﺭﺍﺬﮕﺑ ﻡﺎﯿﭘ

ﺪﯾﺭﺍﺬﮕﺑ ﻡﺎﯿﭘ
.ﺩﺍﺩ ﻢﯿﻫﺍﻮﺧ ﺦﺳﺎﭘ ﺎﻤﺷ ﻪﺑ ﺖﻗﻭ ﻉﺮﺳﺍ ﺭﺩ ﺎﻣ ،ﺪﯾﺭﺍﺬﮕﺑ ﻡﺎﯿﭘ ﺎﺠﻨﯾﺍ ﺭﺩ ًﺎﻔﻄﻟ ،ﺪﯿﻧﺍﺪﺑ ﯼﺮﺘ

ﯽﻠﺻﺍ ﻪﺤﻔﺻ

ﺕﻻﻮﺼﺤﻣ

Skype

WhatsApp