کدام پمپ را انتخاب کنید برای حمل و نقل محلول اسید هیدروکلریک؟ | rister-cn.com
内页Banner
ﮒﻼﺑﻭ
کدام پمپ را انتخاب کنید برای حمل و نقل محلول اسید هیدروکلریک؟ Nov 21, 2023

کدام پمپ را برای انتقال محلول اسید کلریدریک انتخاب کنیم؟

Hydrochloric acid centrifugal pump

در صنایع شیمیایی محلول اسید قلیایی رایج ترین ماده شیمیایی است، به همین دلیل بسیاری از دوستان در صنایع شیمیایی نیاز به انتخاب پمپ های مناسب برای انتقال محلول های اسید و باز دارند. در واقع یک دسته بندی خاص نیز وجود دارد پمپ های شیمیایی در صنعت پمپاژ بر اساس شرایط کاری طبقه بندی می شود و از این پمپ های شیمیایی می توان برای انتقال مواد شیمیایی مختلف با اسیدیته و بازی های مختلف استفاده کرد. من می خواهم مشاوره اخیری که دریافت کرده ایم را با شما به اشتراک بگذارم: چه نوع پمپ باید برای انتقال محلول اسید هیدروکلریک انتخاب کنید? اگر در این مورد سوالی دارید، به موارد زیر نگاهی بیندازید.

حمل و نقل اسید هیدروکلریک، پمپ آب فولاد ضد زنگ را انتخاب کنید یا پمپ آب فلوروپلاستیک، انتقال محیط اسید هیدروکلریک چه از طرح یا مواد توصیه می شود برای انتخاب پمپ شیمیایی فلوروپلاستیک مقاوم در برابر اسید و قلیایی، مواد پمپ فلوئوروپلاستیک دارای CFRPP/FRPP/CPVC/PCDF هستند، این مواد فوق العاده مقاوم در برابر اسید و مقاوم در برابر قلیایی قوی هستند.

ﺪﯾﺭﺍﺬﮕﺑ ﻡﺎﯿﭘ

ﺪﯾﺭﺍﺬﮕﺑ ﻡﺎﯿﭘ
.ﺩﺍﺩ ﻢﯿﻫﺍﻮﺧ ﺦﺳﺎﭘ ﺎﻤﺷ ﻪﺑ ﺖﻗﻭ ﻉﺮﺳﺍ ﺭﺩ ﺎﻣ ،ﺪﯾﺭﺍﺬﮕﺑ ﻡﺎﯿﭘ ﺎﺠﻨﯾﺍ ﺭﺩ ًﺎﻔﻄﻟ ،ﺪﯿﻧﺍﺪﺑ ﯼﺮﺘ

ﯽﻠﺻﺍ ﻪﺤﻔﺻ

ﺕﻻﻮﺼﺤﻣ

Skype

WhatsApp